[Hướng Dẫn] Kích Hoạt Tính Năng Đồ Long Đao

BẢO ĐAO ĐỒ LONG HIỆU LỆNH THIÊN HẠ

 

Đề kích hoạt tính năng Đồ Long Đao trong game Quý Nhân sĩ cần thực hiện những bước sau:

 • Bước 1: Nguyên liệu để kích hoạt giao diện Đồ Long Đao
   • Mua vật phẩm Huyền Thiết Chi Tinh được bán tại Cửa Hàng Tiền Trang – Tab Đặc Biệt giá 800.000 Vàng/Vé Vàng

   

 • Bước 2: Kích hoạt giao diện

  Hình 1. Trước khi mở rộng

   • Để Mở rộng 1 thần binh truyền thuyết trong giao diện Đồ Long Đao cần có 1 Huyền Thiết Chi Tinh
 • Lưu ý: Các thần binh này phải là thần binh đã được kích hoạt Thuộc tính Truyền Thuyết (dùng vật phẩm Đá Thần Binh - Truyền Thuyết  được bán tại Tab Sự Kiện giá 15.000 Vàng/Vé Vàng).
 • Sau khi Mở rộng thành công 1 thần binh, thuộc tính nhân vật sẽ được cộng thêm
   • Tấn Công : 20.000.000
   • Phòng Thủ: 20.000.000
   • Sinh Lực: 50.000.000

  Hình 2. Sau khi mở rộng thành công 1 Thần binh – Truyền Thuyết

   • Mở rộng 10 Thần binh – Truyền Thuyết tại giao diện Đồ Long Đao, Nhân vật sẽ nhận thuộc tính cộng thêm
    • Tấn Công : 200.000.000
    • Phòng Thủ: 200.000.000
    • Sinh Lực: 500.000.000
   • Kỹ năng kích hoạt:

Đồ Long Đao : Hồi phục 3% sinh lực

Nếu người chơi dùng thần binh chưa kích hoạt thuộc tính truyền thuyết thì sẽ không nhận được hiệu ứng của kỹ năng Đồ Long Đao. Nhưng vẫn nhận được thuộc tính cộng thêm (Công - Thủ - Sinh Lực)

Hình 3: Giao diện Đồ Long Đao được mở rộng bằng Thần Binh – Truyền Thuyết

 

Hình 4: Giao diện Đồ Long Đao được mở rộng bằng Thần Binh chưa kích hoạt thuộc tính Truyền Thuyết

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật vui vẻ với Võ Lâm Chi Mộng cùng Bảo Đao Đồ Long!

Top