[Hướng dẫn] Luyện Thú Nguyên

Yêu Cầu

  • Thú Cưỡi phải từ Long Lân trở lên.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên

  • Bình Huyết Ma từ 200 điểm trở lên.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên

Thú Nguyên

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên
Hệ thống Thú Nguyên

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên
Hệ thống Thú Nguyên

Các Bước Nâng Cấp

  • Bước 1: Người chơi mở giao diện Thú và chọn mục Thú Nguyên để mở giao diện Thú Nguyên

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên
Chọn mục Thú Nguyên để mở giao diện Thú Nguyên

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên
Thú Nguyên Tù Ngưu

  • Bước 2: Tại giao diện Thú Nguyên nhấn vào các huyệt đạo của Thú Nguyên, sau đó dùng điểm Huyết Ma để luyện Thú Nguyên.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên
Huyệt đạo của Thú Nguyên

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên
Dùng điểm Huyết Ma để luyện Thú Nguyên

  • Bước 3: Khi luyện Thú Nguyên thành công, người chơi xung quanh cũng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Đồng thời nhân vật sẽ nhận được các thuộc tính cộng thêm.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên
Luyện Thú Nguyên thành công

  • Bước 4: Tại các huyệt đạo Lớn, luyện Thú Nguyên thành công sẽ kích hoạt kỹ năng võ công. Sau này, người chơi có thể tiến hành Tu Luyện võ công (Tính năng này sẽ được cập nhật trong các phiên bản sau)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên

  • Bảng điểm Huyết Ma yêu cầu theo từng tầng Thú Nguyên.
Thú Nguyên Điểm Huyết Ma yêu cầu
Tù Ngưu 200
Nhai Xế 400
Trào Phong 600
Bồ Lao 800
Toan Nghê 1.000
Bị Hí 1.200
Bệ Ngạn 1.400
Tiêu Đồ 1.600
Li Vẫn 1.800
Kỳ Lân 2.000
  • Tầng Thú Nguyên càng cao, thuộc tính cộng thêm càng nhiều và tổng thuộc tính cộng thêm sẽ dựa theo tổng số huyệt đạo Thú Nguyên.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Luyện Thú Nguyên

Lưu ý

  • Lĩnh ngộ Luyện Thú Nguyên càng cao, thuộc tính cộng thêm càng lớn.
  • Luyện Thú Nguyên thành công, người chơi xung quanh cũng nhận được điểm kinh nghiệm.
Top