Hướng dẫn nhận Code Vip VLCM Chào hè 2015

Điều kiện tham gia:

Tất cả Nhân Sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Hướng Dẫn Nhận Code

Thời Gian
  • Thời gian diễn ra bắt đầu từ 8h00 ngày 03/07/2015.
Bước 1
Bước 2
  • Đăng nhập, tại mục Code Vip VLCM bấm nhận code, hệ thống sẽ gửi cho Thiếu Hiệp 1 mã code.
Bước 3
    • Vào game, tại NPC Sứ Giả Hoạt Động (tọa độ 176:133 thành Tương Dương) Thiếu Hiệp tiến hành nhập mã code vừa nhận được vào, vật phẩm sẽ tự chuyển vào túi.

    • Phần thưởng code Tân Thủ

Lưu ý

  • Nên để trống ít nhất 30 ô trong túi hành lý trước khi nhập code.
Top