[Hướng dẫn] Nhập code và thời hạn nhập code

Thời hạn kết thúc nhập code sẽ kéo dài từ bây giờ cho đến hết ngày 5/11/2013

Để tiến hành nhập code nhận thưởng, các nhân sĩ vào link .
Các bước tiến hành nhập code:

Bước 1: Các nhân sĩ đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Các nhân sĩ lựa chọn loại code sau đó lựa chọn cổng game mà nhân sĩ muốn nhận thưởng

Bước 3: Các nhân sĩ tiến hành nhập code vào khung Mã khuyến mãi và nhập hình ảnh kiểm tra .

Các nhân sĩ nhấn đồng ý để nhận thưởng hoặc nhập lại để nhập lại code.

Chú ý :

  • Thời hạn kết thúc nhập code từ bây giờ cho đến 23h59 ngày 5/11/2013
  • Các nhân sĩ nhập code VIP phải thêm “VLCMVIP” trước mã code khi nhập.
  • Quà nhận được sẽ được phát trực tiếp vào túi hành trang của nhân vật trong game của các nhân sĩ.

Top