[Hướng dẫn] Thả Diều V297

Thời gian diễn ra

Từ ngày 23/06/2017 đến 23:59 ngày 29/06/2017.

Vật Phẩm Yêu Cầu

Nguồn gốc: Đổi thưởng tại hoạt động Thả Diều

Nguồn gốc: Đổi thưởng tại Trân Bảo Cát

Các bước thực hiện:

Bước 1: Người chơi bấm vào biểu tượng “Thả Diều”

Bước 2: Khi đã có 1 Bản Thiết Kế Diều + 1 Giấy Ngũ Sắc 2017, người chơi có thể chọn “Chế tạo diều” để thả.

Bước 3: Trong khi thả người chơi có thể sử dụng thêm Giấy Ngũ Sắc 2017 để thăng cấp Diều. (sử dụng toàn bộ Giấy Ngũ Sắc có trên hành trang).

Diều thăng cấp càng cao, hình ảnh sẽ thay đổi và nhận được càng nhiều điểm kinh nghiệm.

Diều Giấy 1 – 10 điểm yêu mến
Diều Bươm Bướm 11 – 50 điểm yêu mến
Diều Chim Ưng 51 – 100 điểm yêu mến
Diều Rồng Lửa 101 điểm yêu mến trở lên

Bước 4: Sau khi đã thả diều xong, người chơi có thể đem đến và tặng cho NPC Thu Hương.

Tặng Diều thành công sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và yêu mến.

Điểm yêu mến đạt trên 300 có thể nhận được Danh Hiệu Diều Vàng

Bảng xếp hạng Thả Diều:

  • Bảng xếp hạng Thả Diều sẽ liên tục được cập nhật.
  • Đến 23:59 ngày 28/06/2017 sẽ kết thúc hoạt động.
  • 5 nhân vật có thành tích cao nhất sẽ nhận được Huân Chương Diều Vàng 2017.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có nhưng trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng,

Nay Kính báo,

Top