[Hướng dẫn] Trang Bị Lục Long

Vật Phẩm Yêu Cầu

  • Bộ Trang Bị Giáng Long 10 sao
   Bao gồm Giáng Long Thần Kiếm 10 sao và Giáng Long Giới Chỉ 10 sao

  • Lục Long Ấn (giá 15.000 vàng/1cái): Thể hiện uy quyền của bậc vương giả, có thể hiệu triệu quần hung

Hướng dẫn trang bị

  • Đổi trang bị tại tab hoạt động "Hoạt động đặc biệt "Lục Long"

Hướng dẫn nâng cấp

 • Dùng Long Thần Thạch hoặc Bùa Cường Hóa để nâng cấp trang bị
  Sử dụng Long Thần Thạch: nâng cấp thất bại sẽ bị giảm cấp sao, trang bị không mất đi
  Sử dụng Bùa Cường Hóa: nâng cấp thất bại vẫn giữ nguyên cấp sao, trang bị không mất đi.
CấpCôngThủBạo
0 88.888 48.888 8.888 8.888  
1 128.888 68.888 12.888 12.888  
2 188.888 98.888 18.888 18.888  
3 388.888 188.888 38.888 38.888  
4 488.888 288.888 48.888 48.888  
5 688.888 388.888 68.888 68.888  
6 1.288.888 688.888 128.888 128.888 1
7 2.888.888 1.888.888 288.888 288.888 2
8 4.888.888 2.888.888 488.888 488.888 4
9 8.888.888 4.888.888 888.888 888.888 8
10 18.888.888 9.888.888 1.888.888 1.888.888 18

Lưu ý về trang bị Lục Long

 • Chiêu Thức Nhất Long Đạp Thiên là chiêu thức cận chiến
 • Khi đổi sang trang bị Lục Long, kỹ năng Giáng Long – Siêu sẽ mất đi, vì thế thiếu hiệp nên giữ trước 1 bộ trang bị Giáng Long để sử dụng

Hình ảnh chiêu thức

 • Nhất Long Đạp Thiên

Top