[Hướng Dẫn] Tu Luyện Võ Học Thú Nguyên Công

Yêu Cầu

 • Nhân vật có thú cưỡi từ Long Lân trở lên và đã luyện thú nguyên thành công ở các mạch Thú Nguyên Công.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Tu Luyện Võ Học Thú Nguyên Công

 • Tại giao diện Thú Nguyên, chọn Tu luyện để hiện giao diện Võ Học Thú Nguyên
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Tu Luyện Võ Học Thú Nguyên Công

 • Tại giao diện Võ Học Thú Nguyên có các chức năng sau:
  • Mở: thực hiện quay ngẫu nhiên các Võ Học Thú Nguyên.
  • Nhận: Nhận Võ Học Thú Nguyên vừa quay được
  • Mới: Làm mới vòng quay Võ Học Thú Nguyên. (tốn 5 vàng /1 lần làm mới).
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Tu Luyện Võ Học Thú Nguyên Công

 • Khi điểm may mắn đạt đến 100%, toàn bộ các kỹ năng trong giao diện Võ Học Thú Nguyên là bậc Cao.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Tu Luyện Võ Học Thú Nguyên Công

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Tu Luyện Võ Học Thú Nguyên Công

 • Khi chọn được Kỹ Năng võ học phù hợp, bấm Nhận để chọn thay đổi kỹ năng:
  • Giữ cũ: giữ nguyên kỹ năng võ học ban đầu
  • Đổi mới: Chọn kỹ năng võ học vừa quay được.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Tu Luyện Võ Học Thú Nguyên Công

 • Người chơi chọn Đổi mới, kỹ năng võ học sẽ hiện trong giao diện Thú Nguyên
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Tu Luyện Võ Học Thú Nguyên Công

Lưu Ý

 • Mỗi lần tu luyện hoặc làm mới vòng quay tốn 5 vàng/lần.
 • Mỗi lần làm mới vòng quay tăng 5% điểm may mắn.
 • Điểm may mắn không thay đổi khi quay kỹ năng tại các mạch Thú Nguyên Công khác nhau.
 • Sau khi nhận kỹ năng Võ học Thú nguyên tại điểm may mắn 100%, điểm may mắn sẽ trở về 0%.
 • Có thể chọn cùng 1 loại võ học tại các mạch Thú Nguyên Công khác nhau.
 • Các bậc võ học:
  • Sơ: +1 tầng võ học
  • Trung: +2 tầng võ học
  • Cao: +3 tầng võ học
Top