[Hướng Dẫn] Tuần Lễ Đằng Thiên Vũ V297

Tuần Lễ Đằng Thiên Vũ

  • Hoạt động được diễn ra trong phiên bản V297 - Cánh Diều Mùa Hạ
      • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng Đằng Thiên Vũ khi tích lũy đủ 6.000.

Lưu Ý:

    • Bắt buộc phải tham gia mỗi ngày mới có thể nhận thưởng.
    • Nếu ngưng tích lũy 1 ngày bất kỳ thì những ngày sau đó sẽ không thể tham gia tiếp hoạt động mặc dù tích lũy đủ 6.000 Vàng
Ngày
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Quà Đằng Thiên Vũ
Số Lượng
300
500
500
300
500
500
700

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng,

Nay Kính báo,

Top