Huyền năng Thú Cưỡi Thần Đơn

Người chơi sở hữu thú cưỡi từ Sư Tử trở lên có thể sử dụng Thú Cưỡi Thần Đơn để tăng điểm thuộc tính cho nhân vật khi thú cưỡi xuất chiến.

Chi tiết vật phẩm

Vật phẩm Thú Cưỡi Thần Đơn

  • Tấn Công: +100
  • Phòng Thủ: +200
  • Sinh lực: +500

Khi tham gia các Hoạt Động thường niên sẽ nhận được vật phẩm Thú Cưỡi Thần Đơn.

Cách sử dụng

Thú cưỡi sử dụng phải ở trạng thái "Chiến"

Nhấn chuột trái vào vật phẩm Thú Cưỡi Thần Đơn. Chọn Sử dụng.

Trong giao diện Thú Cưỡi Thần Đơn, chọn Xác nhận.

Giới hạn sử dụng

Loại thú Cưỡi Phẩm chất Thú Cưỡi Giới hạn sử dụng
Sư Tử Thường / Tốt / Hiếm / Thần 10 lần
Viêm Báo Thường / Tốt / Hiếm / Thần 20 lần
Kỳ Lân Thường / Tốt / Hiếm / Thần / Truyền Thuyết 50 lần
Long Lân Thường / Tốt / Hiếm / Thần / Truyền Thuyết / Rực Lửa 100 lần

Trước và sau khi sử dụng

Trước khi dùng:

Sau khi dùng các điểm cơ bản của nhân vật tăng cao.

Lưu Ý

  • Thú cưỡi từ Sư Tử trở lên mới có thể sử dụng vật phẩm Thú Cưỡi Thần Đơn.
  • Phải chọn thú cưỡi cần dùng vật phẩm Thú Cưỡi Thần Đơn xuất chiến mới có thể sử dụng.
  • Các thuộc tính chỉ cộng thêm vào nhân vật khi Thú Cưỡi đã dùng vật phẩm Thú Cưỡi Thần Đơn đang ở trạng thái xuất chiến.
  • Khi nâng cấp loại Thú Cưỡi thành công (VD: Sư Tử thành Viêm Báo), số lần sử dụng Thú Cưỡi Thần Đơn của Thú Cưỡi này và thuộc tính được cộng thêm trước đó vẫn được giữ nguyên.
  • Khi nâng cấp loại Thú Cưỡi thành công, giới hạn sử dụng Thú Cưỡi Thần Đơn sẽ không cộng dồn. Ví dụ: Sử Tử đã dùng được 10 viên Thú Cưỡi Thần Đơn, sau đó nâng cấp lên thẳng Long Lân thì chỉ sử dụng thêm được 90 viên Thú Cưỡi Thần Đơn.
Top