Khắc phục sự cố đổi quà sự kiện Đối Ẩm Ngâm Thơ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Sau thời gian nỗ lực khắc phục sự cố, hiện nay, nhân sĩ đã có thể đổi các phần quà trong chuỗi sự kiện Đối Ẩm Ngâm Thơ.

Một lần nữa, chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ về bất tiện này. Chúc Quý nhân sĩ có những phút giây trải nghiệm lý thú cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top