Khó kết nối vào game khi sử dụng đường truyền mạng

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng nhận được nhiều phản hồi về tình trạng khó đăng nhập và mất kết nối liên tục từ nhiều nhân sĩ đang sử dụng dịch vụ từ các nhà mạng VIETTEL, SCTV, VNPT, FPT.
Hiện tại bộ phận kỹ thuật cũng như công ty VNG đang phối hợp với nhà mạng để khắc phục tình trạng nói trên.
Mọi thông tin về tình trạng này BĐH Võ Lâm Chi Mộng sẽ cập nhật khi có thông tin mới.

Rất mong nhận được sự cảm thông của Quý nhân sĩ về sự cố bất tiện này.

Nay kính báo,

Top