Khuyến cáo các việc cần làm trước khi gộp máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành VLCM xin khuyến cáo đến Quý Nhân sĩ những việc cần làm trước và sau khi khi quá trình gộp máy chủ bắt đầu:

[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ ngày 21/06

    • Đối với các máy chủ sau
Máy Chủ
1 [365]Dung Mã [365]Dung Mã
[366]Trúc Mã
[367]Quang Mã
[368]Hiền Mã
[369]Hậu Mã
[370]Kỳ Mã
[371]Tiên Mã
[372]Trung Mã
[373]Hiếu Mã
[374]Diệp Mã
[375]Lục Mã
[376]Trọng Mã
[377]Nghĩa Mã
[378]Trí Mã
[379]Tinh Mã
[380]Thượng Mã
2 [381] Hạ Mã  [381]Hạ Mã
[382]Viêm Mã
[383]Chấn Mã
[384]Cuồng Mã
[385]Thương Mã
[386]Linh Mã
[387]Cường Mã
[388]Dịch Mã
[389]Cân Mã
[390] Kinh Mã
[391]Ngọc Mã
[392]Bích Mã
[393]Trấn Mã
[394]Ngữ Mã
[395]Chân Mã
[396] Nguyên Mã
  • Trước khi gộp sever 06 giờ, đề nghị Quý Nhân sĩ nên chụp lại các vật phẩm mà mình đang có
  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như : Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Chúc tất cả quý Nhân Sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top