Lịch bảo trì Nghênh Khách Đường TpHCM

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Bổn Minh chủ xin thông báo về việc bảo trì Nghênh Khách Đường Tp.HCM và các Trạm Thông Tin Miền Nam như sau:

STT Kênh hỗ trợ Thời gian bảo trì
1 Nghênh Khách Đường TpHCM Từ 27/03/2012 đến 29/03/2012
2 Đường dây nóng Từ 19h ngày 26/03/2012 đến 7h ngày 30/03/2012

Quý nhân sĩ vui lòng gọi lại sau thời gian này hoặc có thể sử dụng các dịch vụ của tổng đài trả lời tự động. Trong thời gian này, các Nghênh Khách Đường Hà Nội, Đà Nẵng, các Tram Thông Tin Miền Bắc và trang hotro.zing.vn vẫn hoạt động bình thường.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top