Lịch bảo trì Nghênh Khách Đường

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành bảo trì Nghênh Khách Đường Hà Nội, Đà Nẵng và các Trạm Thông Tin miền Bắc như sau:

  • Nghênh Khách Đường Hà Nội và các Trạm Thông Tin miền Bắc bảo trì từ 8h ngày 16/3/2012 tới 13h30 ngày 20/3/2012 sẽ hoạt động trở lại.
  • Nghênh Khách Đường Đà Nẵng bảo trì từ 8h ngày 16/3/2012 tới 8h ngày 21/3/2012 sẽ hoạt động trở lại.
  • Trong thời gian bảo trì trên, Nghênh khách Đường TP HCM, hotline 1900561558hotro.zing.vn vẫn hoạt động bình thường.

Mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự bất tiện này.

Nay kính báo,

Top