Lộ trình các tính năng mới sẽ cập nhật trong tháng 8, tháng 9

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo các tính năng mới sẽ được cập nhật trong tháng 8 và tháng 9 như sau:

Trong tháng 8

  • Cập nhật phiên bản 43: ra mặt tính năng Giáng Long Thập Bát Chưởng
  • Cập nhật phiên bản 44: ra mắt bản đồ mới Viên Nguyệt Trang tầng 2
  • Trong tháng 9

  • Cập nhật phiên bản 45 - 46: ra mắt hệ thống thú cưỡi Tứ Linh

  • Cập nhật phiên bản 47 - 48: ra mắt chiến trường liên server Tống - Mông.

  • Với những cập nhật mới này, quý bằng hữu sẽ có nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm nhiều huyền bí và hấp dẫn từ thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

    Nay kính báo,

    Top