Luận Kiếm Đài khai mở - Ai xứng danh kỳ tài?

C hiến trường Hoa Sơn Luận Kiếm đã chính thức khai mở. Ai có thực tài chứng tỏ uy danh? Ai sẽ trở thành người đầu tiên có trong tay Hiên Viên Thần Kiếm?

  • Điều kiện: chỉ nhân vật đẳng cấp từ 60 và thú cưỡi Viêm Báo trở lên mới có thể vào Luận Kiếm Đài
  • Thời gian: Luận Kiếm Đài khai mở từ 21h đến 22h vào ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần
  • Báo danh: tại NPC Ngự Sứ (tọa độ 235:33)

Báo danh vào Luận Kiếm Đài

Chọn chiến trường muốn tham gia

Bản đồ Luận Kiếm Đài

Hoa Sơn Luận Kiếm có gì?

Trong bản đồ Hoa Sơn có tất cả là 4 loại kiếm: Thần, Thiên, Địa, Nhân tọa lạc tại bốn góc Luận Kiếm Đài. Không ai biết lý do Tứ Đại Thần Kiếm này có mặt tại đây, chỉ biết rằng, Hiên Viên xuất hiện, thần binh thiên hạ đều phải thần phục!

Hiên Viên Thần Kiếm

Hiên Viên Thiên Kiếm

Hiên Viên Địa Kiếm

Hiên Viên Nhân Kiếm

Nhân sĩ nào khi tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm cũng có thể rút một trong Tứ Đại Thần Kiếm này.

Đặc biệt, đây là 4 thanh kiếm mà quý Nhân Sĩ có thể mang về máy chủ thật.

Tất cả nhân sĩ khi tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm đều nhận được điểm kinh nghiệm và danh vọng. Để nhận được nhiều điểm kinh nghiệm, nhân sĩ phải ở trong khu vực cộng nhiều điểm kinh nghiệm.

Hoa Sơn Luận Kiếm đã khai mở, bằng hữu đã sẵn sàng tham chiến?

Top