Lục Thập Hoa Giáp

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Lục Thập Hoa Giáp với nội dung chính như sau:

Lục Thập Hoa Giáp

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 19/08/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top