Lưu ý mới về đợt bảo trì cập nhật sự kiện

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ và khai mở sự kiện mới, Bổn Minh chủ sẽ bảo trì các cụm máy trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 0h đến 0h30 ngày 01/06/2012

Các máy chủ Thanh Long, Bá Long, Truy Long, Hoàng Long, Thạch Long, Thiết Long, Đại Long, Uy Long sẽ bảo trì đến 3h ngày 01/06/2012.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của sự kiện Truyền Nhân Của Rồng.

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì cập nhật sự kiện, nhân sĩ KHÔNG nạp thẻ để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Nay kính báo,

Top