[Máy Chủ Mới] 09h00, 07.12 - Chào đón Tuyết Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Tuyết Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Bát Nhã Tâm Kinh cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ TUYẾT ĐIÊU (172)
9h00 ngày 07/12/2012

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới TUYẾT ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top