[Máy Chủ Mới] 09h00 - 11/11: Chào đón Phúc Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Phúc Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Duyên Kỳ Ngộ cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ PHÚC ĐIÊU (165)
9h00 ngày 11/11/2012

Chú ý: Sau 12h cùng ngày, quý nhân sĩ mới có thể nạp thẻ.

Với máy chủ mới PHÚC ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top