[Máy Chủ Mới] 09h00, 13.01 - Chào đón Thịnh Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới THỊNH Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Mỹ Nữ Quyền Pháp cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ THỊNH ĐIÊU (183)
09h00 ngày 13/01/2013

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới THỊNH ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top