[Máy Chủ Mới] 09h00 - 14/09: Chào đón Thiên Điêu

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Thiên Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Đại Hội Yến Tiệc cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ THIÊN ĐIÊU (147)
9h00 ngày 14/09/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới THIÊN ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top