[Máy Chủ Mới] 09h00, 15.02 - Chào đón Tân Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Tân Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Cung Chúc Tân Xuân cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ TÂN ĐIÊU (191)
09h00 ngày 15/02/2013

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới TÂN ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top