[Máy Chủ Mới] 09h00 - 2/11: Chào đón Bạch Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Bạch Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Chúc Mừng Sinh Nhật cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ BẠCH ĐIÊU (162)
9h00 ngày 2/11/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới BẠCH ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top