[Máy Chủ Mới] 09h00, 22.02 - Chào đón Tài Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Tài Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Thập Bát La Hán cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ TÀI ĐIÊU (192)
09h00 ngày 22/02/2013

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới TÀI ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top