[Máy Chủ Mới] 09h00 - 24/08: Chào đón Hương Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Hương Long nhằm chào đón Sự Kiện Ô Thước Tương Ngộ cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ HƯƠNG LONG (141)
09h00 ngày 24/08/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới Hương Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top