[Máy Chủ Mới] 09h00, 27.01 - Chào đón Như Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Như Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Cửu Âm Thần Trảo cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ NHƯ ĐIÊU (187)
09h00 ngày 27/01/2013

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới NHƯ ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top