[Máy Chủ Mới] 09h00, 5.01 - Chào đón Ngự Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Ngự Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Bát Quái Chưởng cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ NGỰ ĐIÊU (181)
09h00 ngày 5/01/2013

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới NGỰ ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top