[Máy Chủ Mới] 09h00 - 9/09: Chào đón Thủy Điêu

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Thủy Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Đồng Đội Liên Đấu cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ THỦY ĐIÊU (146)
9h00 ngày 9/09/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới THỦY ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top