[Máy Chủ Mới] 09h00 - 9/11: Chào đón Hồng Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Hồng Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Duyên Kỳ Ngộ cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ HỒNG ĐIÊU (164)
9h00 ngày 9/11/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới HỒNG ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top