[Máy Chủ Mới] 09h00 ngày 09.08 - Chào đón Ngọa Hổ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Ngọa Hổ nhằm chào đón Sự Kiện Mới cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

Giang hồ lại một phen dậy sóng, chính tà tương tranh và sự kiện Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III xuất hiện trong thế giới Võ Lâm nhằm tuyển chọn nhân sĩ để truyền thụ tinh hoa võ học.

KHAI MỞ MÁY CHỦ NGỌA HỔ (248)
09h00 Thứ 6 - Ngày 09/08/2013

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới NGỌA HỔ, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top