[Máy chủ mới] 09h00 ngày 16.12 - Chào đón máy chủ Băng Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Băng Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Tẩy Tủy Kinh cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ BĂNG ĐIÊU (176)
09h00 ngày 16/12/2012

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới BĂNG ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top