[Máy Chủ Mới] 10h00 - 23/09: Chào đón Thần Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Thần Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Huyền Thoại Tứ Linh cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ THẦN ĐIÊU (150)
10h00 ngày 23/09/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới THẦN ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top