[Máy Chủ Mới] 10h00, 23.12 - Chào đón Quyền Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Quyền Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Giáng Sinh An Lành cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ QUYỀN ĐIÊU (178)
10h00 ngày 23/12/2012

Chú ý: Sau 12h cùng ngày, quý nhân sĩ mới có thể nạp thẻ.

Với máy chủ mới QUYỀN ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top