[Máy Chủ Mới] 10h00 - Chào đón Mãnh Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Mãnh Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Tôn Sư Trọng Đạo cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ MÃNH ĐIÊU (166)
10h00 ngày 17/11/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới MÃNH ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng và chúc quý nhân sĩ có một ngày cuối tuần vui vẻ và thoải mái nhất.

Top