[Máy Chủ Mới] 10h00 ngày 26.07 - Chào đón Tiểu Hổ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Tiểu Hổ nhằm chào đón Sự Kiện Mới cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

Giang hồ lại một phen dậy sóng, chính tà tương tranh và sự kiện Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III xuất hiện trong thế giới Võ Lâm nhằm tuyển chọn nhân sĩ để truyền thụ tinh hoa võ học.

KHAI MỞ MÁY CHỦ TIỂU HỔ (244)
10h00 Thứ 6 - Ngày 26/07/2013

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới TIỂU HỔ, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top