[Máy Chủ Mới] 13h30 - 15/09: Chào đón Địa Điêu

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Địa Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Đại Hội Yến Tiệc cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ ĐỊA ĐIÊU (148)
13h30 ngày 15/09/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới ĐỊA ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top