[Máy Chủ Mới] 14h00 ngày 07.05 - Chào đón Cảnh Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Cảnh Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Mới cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

Giang hồ lại một phen dậy sóng, chính tà tương tranh và sự kiện Truyền Nhân Ngũ Tuyệt xuất hiện trong thế giới Võ Lâm nhằm tuyển chọn nhân sĩ để truyền thụ tinh hoa võ học.

KHAI MỞ MÁY CHỦ CẢNH ĐIÊU (214)
14h00 Thứ 3 - Ngày 07/05/2013

Chú ý: Sau 17h00 cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới CẢNH ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top