[Máy Chủ Mới] 9h00 - 12/10: Chào đón Đại Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Đại Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Hoa Sơn Chiến cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ ĐẠI ĐIÊU (156)
9h00 ngày 12/10/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới ĐẠI ĐIÊU, kính chúc Quý Nhân Sĩ có những giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top