[Máy Chủ Mới] 9h00 - 21/09: Chào đón Vương Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Vương Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Huyền Thoại Tứ Linh cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ VƯƠNG ĐIÊU (149)
09h00 ngày 21/09/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới VƯƠNG ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top