[Máy Chủ Mới] 9h00 - 27/10: Chào đón Ngọc Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Ngọc Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Lễ Hội Halloween cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ NGỌC ĐIÊU (160)
09h00 ngày 27/10/2012

Chú ý: Các nhân sĩ có thể nạp thẻ trong ngày khai mở máy chủ này.

Với máy chủ mới CUỒNG ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top