[Máy Chủ Mới] 9h00, 3.03 - Chào đón Đạt Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Đạt Điêu nhằm chào đón Sự Kiện Lục Mạch Thần Kiếm cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ ĐẠT ĐIÊU (195)
09h00 Chủ Nhật- Ngày 3/03/2013

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới ĐẠT ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top