Ngày 05/07: Sáp nhập một số máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, chuẩn bị cho những trận chiến liên sever hấp dẫn, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành sáp nhập một số máy chủ. Cụ thể như sau:

Thời gian sáp nhập từ 14h00 đến 24h00 ngày 05/07/2012

Sau khi sáp nhập, nhân sĩ tại các máy chủ có tên trong danh sách trên sẽ nhận được nhân đôi kinh nghiệm từ 0h00 ngày 06/07/2012 đến 0h00 ngày 07/07/2012.

Hy vọng với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu.

Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top