Ngày 12/07: Sáp nhập một số máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, chuẩn bị cho những trận chiến liên sever hấp dẫn, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành sáp nhập một số máy chủ. Cụ thể như sau:

Thời gian sáp nhập từ 13h30 đến 24h00 ngày 12/07/2012

Máy chủ 1 Máy chủ 2
Thăng Long Thương Long
Diệt Long Bạch Long
Quốc Long Thái Long
Đạo Long Tuyên Long
Nhâm Long Uyển Long
Kình Long Trọng Long
Đằng Long Luận Long

Sau khi sáp nhập, nhân sĩ tại các máy chủ có tên trong danh sách trên sẽ nhận được nhân đôi kinh nghiệm từ 00h00 ngày 13/7/2012 đến 0h00 ngày 14/7/2012.

Hy vọng với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu.

Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top