Ngũ Độc Phù - Oai trấn thiên hạ

N ghe nói gần đây Tây Độc Âu Dương Phong luyện thành công Ngũ Độc Phù oai trấn thiên hạ, bí quyết thành công nằm ở 5 loại kịch độc luyện từ xà, hạt, thiềm, công, hổ. Mỗi loại độc đều có thể khiến đối phương từ trọng thương đến mất nội lực, thể lực, định thân, giảm sinh lực, khiến đối phương không thể tấn công cho đến gây phản sát thương.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Máy Chủ Mới

Tết Diệt Sâu Bọ - Săn Ngũ Độc Phù

Anh hùng võ lâm hiện đang ráo riết truy tìm Ngũ Độc Phù để bạo tăng lực chiến, một lần nữa giang hồ lại dậy sóng vì loại trân phẩm này. Nhưng việc luyện loại Ngũ Độc Phù này có dễ dàng, quý Nhân Sĩ hãy cùng tìm hiểu trong chuỗi sự kiện đặc biệt Tết Diệt Sâu Bọ - Săn Ngũ Độc Phù.

Tham gia ngay Võ Lâm Chi Mộng để viết lại lịch sử!

Kính báo,

Top