Nhân đôi kinh nghiệm tại các máy chủ sáp nhập

Một cánh cửa mới đã mở ra cho tất cả các nhân sĩ tại các máy chủ vừa được chuyển giao. Để chào mừng các máy chủ sáp nhập thành công, Bổn Minh chủ có món quà nhỏ dành tặng cho tất cả các nhân sĩ tại các cụm máy này.

Nhân đôi kinh nghiệm từ 0h00 ngày 24/3/2012 đến hết ngày 24/3/2012

Nhân đôi kinh nghiệm tại các máy chủ
Đại Long
Uy Long
Hồng Long
Minh Long
Tàng Long
Cuồng Long
Ngọc Long
Quang Long
Ngân Long
Xích Long

Chúc tất cả các nhân sĩ có những bước chuyển mình thú vị tại các máy chủ vừa lạ vừa quen.

Top