Nhân sĩ võ lâm "Nhớ ngày Giỗ Tổ"

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trong những ngày tháng Ba âm lịch thì "dù ai đi đâu làm đâu, cũng biết cúi đầu nhớ ngày Giỗ Tổ". Hòa trong không khí linh thiêng đó, nhân sĩ võ lâm cùng nhau nhớ ơn công đức Hùng Vương với sự kiện Nhớ ngày Giỗ Tổ, bắt đầu ngay sau bảo trì ngắn từ 0h đến 0h30 ngày 23/03/2012.

Thời gian bảo trì: từ 0h đến 0h30 ngày 23/03/2012

Ngay sau bảo trì, tất cả nhân sĩ võ lâm có thể thể hiện tấm lòng nhớ ơn những bậc tiền nhân dựng nước với sự kiện Nhớ ngày Giỗ Tổ. Cũng trong đợt này, cửa hàng Võ Lâm Chi Mộng sẽ có thêm 2 vật phẩm mới:

Tên vật phẩm Giá (vàng)
Thông tím 60
Bát bảo tẩy tủy 5000

Chúc Quý nhân sĩ võ lâm có ngày mùng mười tháng ba thật vui và ý nghĩa.

Top