[Quà Big Update] Chào Mừng Phiên Bản Phi Thăng Cảnh Giới

Quý Nhân sĩ thân mến,

Thân mời Quý Nhân sĩ cùng Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng cùng đón chào hoạt động [Quà Big Update] Chào Mừng Phiên Bản Phi Thăng Cảnh Giới với các hoạt động vô cùng hấp dẫn đang được diễn ra. Tại hoạt động [Quà Big Update] Chào Mừng Phiên Bản Phi Thăng Cảnh Giới Quý Nhân sĩ có thể nhận được các phần quà hấp dẫn thông qua cấp độ VIP

Thời Gian

   • Thời gian nhận quà: vào lúc 08:00 ngày 21/07 đến 23:59 ngày 31/07.
   • Nhận quà tại cổng 360game.vn mục code Vip.

Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần

Quà Tân Thủ Phi Thăng Cảnh Giới

   • Dành cho các tất cả các cấp độ VIP

Quà VIP Phi Thăng Cảnh Giới 3

   • Dành cho các tài khoản VIP 8

Quà VIP Phi Thăng Cảnh Giới 2

   • Dành cho các tài khoản VIP 6 - 7

Quà VIP Phi Thăng Cảnh Giới 1

   • Dành Cho VIP 1 đến VIP 5

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm thật tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top