Rèn Huân Chương

Rượu quý dâng bằng hữu, bảo kiếm tặng hùng anh. Những bảo kiếm quý giá đã được các tiền bối lão gia chuẩn bị dành tặng cho các anh hùng vệ quốc.

Các nhân sĩ trong thời gian từ 0h đến 23h59 ngày 26/11/2014 nạp Vàng vào Võ Lâm Chi Mộng theo các mức sau sẽ được phần thưởng tương ứng.

Mức nạpVật phẩm đổi đượcHình ảnh
600 vàng Kho Báu Tam Niên*1 (khóa)
1800 vàng Đá Rèn Huân Chương*1 (khóa)
6000 vàng Đá Rèn Huân Chương*1 (khóa)
12000 vàng Đá Rèn Huân Chương*1 (khóa)
18000 vàng Đá Rèn Huân Chương*1 (khóa)
24000 vàng Đá Rèn Huân Chương*1 (khóa)
30000 vàng Đá Rèn Huân Chương*1 (khóa)

Thông qua hoạt động có thể đổi được những vật phẩm quý hiếm sau:

【Kho Báu Tam Niên】

600 vàng = Chìa Khóa Tam Niên*1(khóa)
01 Kho Báu Tam Niên = Hộp Kinh Nghiệm Cao *8 (khóa)
01 Kho Báu Tam Niên + 01 Chìa Khóa Tam Niên = Gói Quà Tam Niên *1 (khóa)
01 Đá Rèn Huân Chương = Đào Thực Tinh Túy *268 (khóa)

【Rèn Huân Chương Thần Điêu】

01 Huân Chương Thần Điêu (6 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Thần Điêu (7 sao)
01 Huân Chương Thần Điêu (7 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Thần Điêu (8 sao)
01 Huân Chương Thần Điêu (8 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Thần Điêu (9 sao)
01 Huân Chương Thần Điêu (9 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Thần Điêu (10 sao)

【Rèn Huân Chương Hỏa Phụng】

01 Huân Chương Hỏa Phụng (6 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Hỏa Phụng (7 sao)
01 Huân Chương Hỏa Phụng (7 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Hỏa Phụng (8 sao)
01 Huân Chương Hỏa Phụng (8 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Hỏa Phụng (9 sao)
01 Huân Chương Hỏa Phụng (9 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Hỏa Phụng (10 sao)

【Rèn Huân Chương Hoàng Kim】

01 Huân Chương Hoàng Kim (6 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Hoàng Kim (7 sao)
01 Huân Chương Hoàng Kim (7 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Hoàng Kim (8 sao)
01 Huân Chương Hoàng Kim (8 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Hoàng Kim (9 sao)
01 Huân Chương Hoàng Kim (9 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Hoàng Kim (10 sao)

【Rèn Huân Chương Bạo Kình】

01 Huân Chương Bạo Kình (6 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Bạo Kình (7 sao)
01 Huân Chương Bạo Kình (7 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Bạo Kình (8 sao)
01 Huân Chương Bạo Kình (8 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Bạo Kình (9 sao)
01 Huân Chương Bạo Kình (9 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Huân Chương Bạo Kình (10 sao)

【Rèn Hậu Nghệ Xạ Nhật】

01 Hậu Nghệ Xạ Nhật (6 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Hậu Nghệ Xạ Nhật(7 sao)
01 Hậu Nghệ Xạ Nhật (7 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Hậu Nghệ Xạ Nhật (8 sao)
01 Hậu Nghệ Xạ Nhật (8 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Hậu Nghệ Xạ Nhật (9 sao)
01 Hậu Nghệ Xạ Nhật (9 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Hậu Nghệ Xạ Nhật (10 sao)

【Rèn Hậu Nghệ Thần Tiễn】

01 Hậu Nghệ Thần Tiễn (6 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Hậu Nghệ Thần Tiễn (7 sao)
01 Hậu Nghệ Thần Tiễn (7 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Hậu Nghệ Thần Tiễn (8 sao)
01 Hậu Nghệ Thần Tiễn (8 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Hậu Nghệ Thần Tiễn(9 sao)
01Hậu Nghệ Thần Tiễn (9 sao) + 01 Đá Rèn Huân Chương = Hậu Nghệ Thần Tiễn (10 sao)

Chú ý:

  • Vật phẩm nhận được sẽ khóa.
  • Trong thời gian hoạt động nhiều nhất chỉ có thể đổi được 2 lần đối với vật phẩm Chìa Khóa Tam Niên
  • Đá Rèn Huân Chương sẽ có hạn sử dụng đến hết ngày 26/11/2014.
Top