[Sự kiện] Ngày lễ 30 - 4

Hoạt động 《Ngày Lễ 30 - 04》 chỉ diễn ra duy nhất trong một ngày. Từ 00h00 ngày 30/04/2014 đến 23h59 ngày 30/04/2014.

Các nhân sĩ tham gia 《Võ Lâm Chi Mộng》 có thể thông qua việc xây dựng Tương Dương trong ngày lễ 30 – 04 sẽ nhận được các gói quà ưu đãi.

Mức nạpVật phẩm đổi đượcHình ảnhMô Tả
600 vàng Gói Quà Ngày Vàng*1(khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được Vé Vàng
1200 vàng Gói Quà Ngày 30-04*1 (khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý hiếm
1800 vàng Gói Quà Ngày Vàng*1(khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được Vé Vàng
2400 vàng Gói Quà Ngày 30-04*1 (khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý hiếm
3000 vàng Gói Quà Ngày Vàng*1(khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được Vé Vàng
3600 vàng Gói Quà Ngày 30-04*1 (khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý hiếm
4200 vàng Gói Quà Ngày Vàng*1(khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được Vé Vàng
4800 vàng Gói Quà Ngày 30-04*1 (khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý hiếm
5400 vàng Gói Quà Ngày Vàng*1(khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được Vé Vàng
6000 vàng Gói Quà Ngày 30-04*1 (khóa)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý hiếm

《Gói Quà Ngày 30-04》mở ra ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:


1% nhận được Thiên Thương Kiếm (6 sao)*1 (khóa)
4% nhận được Thiên Thương Kiếm (5 sao)*1 (khóa)
15% nhận được Thiên Thương Kiếm (4 sao)*1 (khóa)
80% nhận được Thiên Thương Kiếm (3 sao)*1 (khóa)

《Gói Quà Ngày Vàng》mở ra ngẫu nhiên nhận được Vé Vàng theo tỉ lệ sau:


10% nhận được 400 Vé Vàng
20% nhận được 300 Vé Vàng
30% nhận được 200 Vé Vàng
40% nhận được 100 Vé Vàng

Top